Chứng nhận ISO 9001:2015

Công Ty CP Sagen nhận chứng nhận ISO 9001:2015.

Sau nhiều năm triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, vừa qua, Công ty CP TVTK Xây dựng Sagen đã tiến hành cập nhật, tái đánh giá và đã được Viện Tiêu chuẩn Anh (British Standards Institution – BSI) chính thức công nhận có hệ thống quản lý phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 theo văn bản số FS 577293 vào ngày 23/8/2017. Hệ thống quản lý chất lượng sẽ minh chứng sự cam kết của Công ty với khách hàng, luôn hoàn thiện và nâng cao sản phẩm chất lượng dịch vụ của mình.


Công Ty CP Sagen nhận chứng nhận ISO 9001:2015

Việc được cấp Chứng nhận ISO 9001:2015 đã ghi nhận những nỗ lực và cố gắng của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên của Công ty về những cải tiến hiệu quả trong công tác quản lý, hoạt động sản xuất và kinh doanh theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Ban lãnh đạo Công ty  đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng trong thời gian vừa qua. 

Để hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 thực sự phát huy hiệu quả, Công ty cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo qui trình hệ thống quản lý và cải tiến không ngừng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đem lại sự hài lòng cho khách hàng.